[1]
พรหมแทนสุด พ., มูลศาสตร์ ส., and หีบท่าไม้ ด., “Effectiveness of a pain management and environmental adjustment program for elderly with knee osteoarthritis”, TJN, vol. 67, no. 4, pp. 34–43, Jul. 2019.