[1]
สิงขรณ์ อ., มาตระกูล ม., and พแดนนอก น., “Coaching student nurse leader to motivate to quit smoking based on ADDIE model”, TJN, vol. 67, no. 2, pp. 51–59, Sep. 2019.