[1]
มาตระกูล ม., สิงขรณ์ อ., and พแดนนอก น., “The implementation of a smoke-free campus policy at Mae Fah Luang University”, TJN, vol. 67, no. 1, pp. 11–18, Sep. 2019.