[1]
โถหินัง อ., เกียรติมณีรัตน์ ศ., and สีธิแก้ว ณ., “A smoke-free home for reducing asthma in child”, TJN, vol. 67, no. 1, pp. 60–63, Sep. 2019.