[1]
รวิวรกุล ท., “Editor Note”, TJN, vol. 66, no. 1, Sep. 2019.