[1]
ศรีมรกต ผ. and พ่ออามาตย์ อ., “การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล”, TJN, vol. 63, no. 1, pp. 48–54, Jan. 2016.