[1]
เทียมใจ ป. and ธิสาระ ป., “การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”, TJN, vol. 61, no. 1, pp. 1–9, Jan. 2016.