1.
ศรีมรกต ผ, พ่ออามาตย์ อ. การสำรวจติดตามสภาพฝุ่นควันจากบุหรี่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสองในโรงพยาบาล. TJN [Internet]. 2016 Jan. 19 [cited 2022 Aug. 17];63(1):48-54. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46771