Return to Article Details อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล