Return to Article Details การป้องกันและดูแลแผลที่เกิดจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ใน ผู้ป่วยวิกฤตที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล