สารจากบรรณาธิการ

Authors

  • สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว วารสารฉบับที่อยู่ในมือสมาชิกนี้ เป็นฉบับที่ 3 ของปี พ. ศ. 2555 ซึ่งผ่าน ช่วงวันแม่แห่งชาติมาแล้ว สมาชิกทุกท่านคงได้มีโอกาสร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม ที่ผ่านมาและขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่านร่วม น้อมจิตถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจาก พระอาการประชวรโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

กองบรรณาธิการ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารสภาการพยาบาลให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อย่างไรก็ตามด้วย ภาระหน้าที่ประจำมีส่วนทำให้การดำเนินงานของวารสารสภาการพยาบาลมีความล่าช้าไปบ้าง ทางบรรณาธิการ ยินดี น้อมรับคำติติงต่างๆ และจะพยายามแก้ไขให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อสมาชิกทุกๆ ท่าน เราขอสัญญา มิติใหม่ของการให้บริการจากวารสารสภาการพยาบาล ในอนาคตอันใกล้ วารสารสภาการพยาบาลจะมีระบบ การบริหารจัดการด้วยระบบ Online ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ขอให้ สมาชิกคอยติดตามนะคะ

วารสารฉบับนี้ เนื้อหามีความหนาแน่นและหลากหลายเช่นเคยเริ่มด้วยบทความที่เป็นประเด็นยอดฮิต ในปัจจุบัน คือการเตรียมความพร้อมของวิชาชีพการพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

1.
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC [Internet]. 2013 Jan. 30 [cited 2023 Jan. 29];27(3). Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/5483