Return to Article Details ผลการจัดท่านอนสะโพกสูงต่อการบรรเทาความปวดไหล่ในผู้ป่วยผ่าตัด ทางนรีเวชผ่านกล้อง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล