[1]
หมื่นรังษี จ., ธงชัย ฉ. and สำราญญาติ ม. 2013. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. Thai Journal of Nursing Council. 28, 2 (Sep. 2013), 30–43.