[1]
แก้วเต็ม ย. 2014. กฎหมายและข้อพึงระวังในการนิเทศนักศึกษาพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (Jan. 2014), 5–18.