[1]
สังขมุณีจินดา ก., นิลมานัต ก. and กิจรุ่งโรจน์ ล. 2014. มะเร็งเต้านมระยะลุกลามที่ได้รับยาเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (Jan. 2014), 32–42.