[1]
สวัสดิพานิช น. and อภัยจิรรัตน์ จ. 2014. สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง. Thai Journal of Nursing Council. 28, 3 (Jan. 2014), 123–134.