[1]
ธนอมรพงศ์ ช., กิมปี ส., ฉายพุทธ ป., วงษ์คงคำ เ. and เกษกุล ภ. 2014. ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการดูแลด้านมะเร็ง สภาพของลิ้น ภาวะโรคร่วม กับภาวะการทำหน้าที่ในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งลิ้นและพื้นปากหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council. 29, 1 (Mar. 2014), 67–81.