[1]
เก่งเขตกิจ บ., ระเบียบ เ. and เอี่ยมรักษา ส. 2012. การตรวจเต้านมในสตรีไทย. Thai Journal of Nursing Council. 15, 1 (Aug. 2012), 55.