[1]
ทรายทอง ธ., ปุญญโสพรรณ อ. and นาคะ ข. 2012. ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลสถานการณ์ อิทธิพลระหว่างบุคคล ความมุ่งมั่นต่อการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายในจังหวัดพังงา. Thai Journal of Nursing Council. 19, 2 (Aug. 2012), 39.