[1]
อรัญดร ข., เชื้อประไพศิลป์ อ. and โพธิโกสุม ไ. 2012. ประสบการณ์การดูแลและการบริหารจัดการของพยาบาลขณะเกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วมโรงพยาบาลหาดใหญ่. Thai Journal of Nursing Council. 20, 2 (Aug. 2012), 44.