[1]
มโนการ ช. and อ่วมตานี อ. 2012. การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 57.