[1]
ส่งวัฒนา ป. and พุทธรัตน์ อ. 2012. ผลของการใช้ดนตรีไทยประยุกต์เพื่อบำบัดความปวดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council. 22, 2 (Aug. 2012), 72.