[1]
หนุเจริญกุล ส. 2012. สาระจากการประชุม 8 International Nurse Practitionner ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา. Thai Journal of Nursing Council. 16, 1 (Aug. 2012), 1.