[1]
มิตกิตติ ร., วัชรินทร์ยานน์ ก. and แดงเปี่ยม ช. 2012. ประเมินผลโครงการลดจำนวนทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม สำนักงานสาธารณสุขเขต 10. Thai Journal of Nursing Council. 16, 2 (Aug. 2012), 37.