[1]
พงศ์ถาวรกมล ค., ฉัตรชัยสุชา ส. and สมจิตประเสริฐ พ. 2012. ความเป็นห่วง ความวิตกกังกล และความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจหลอดเลือดทางรังสี. Thai Journal of Nursing Council. 16, 2 (Aug. 2012), 84.