[1]
บูรณะเรืองโรจน์ส., เกษมกิจวัฒนาส., กีรติวิทยานันท์ณ. and พงศ์ถาวรกมลค. 1. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council. 21, 2 (1), 46.