[1]
บูรณะเรืองโรจน์ ส., เกษมกิจวัฒนา ส., กีรติวิทยานันท์ ณ. and พงศ์ถาวรกมล ค. 2012. ประสบการณ์และการจัดการกับอาการอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ไดรับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council. 21, 2 (Aug. 2012), 46.