[1]
คงบุญ ส., สมประเสริฐ ช. and เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยจิตเวชสูงอายุระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council. 21, 2 (Aug. 2012), 62.