[1]
เกษมกิจวัฒนาส. 2012. บรรณาธิการแถลง. Thai Journal of Nursing Council. 21, 3 (Aug. 2012).