[1]
พลิกบัวว., เกษมกิจวัฒนาส., ผาณิตรัตน์ร. and จักรภีร์ศิริสุขส. 2012. ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด. Thai Journal of Nursing Council. 21, 4 (Aug. 2012), 44.