[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. สารจากบรรณาธิการ. Thai Journal of Nursing Council. 22, 1 (Aug. 2012), 4.