[1]
ธนาโนวรรณน. 2012. การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้. Thai Journal of Nursing Council. 22, 3 (Sep. 2012), 9.