[1]
พานิชย์ จ. and ชัยวัฒน์ ว. 2012. ประสบการณ์การเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว. Thai Journal of Nursing Council. 22, 3 (Sep. 2012), 40.