[1]
เฉลิมพิชัย ท., รติธร เ., เสรีเสถียร เ. and บริบูรณ์หิรัญสาร ด. 2012. อัตราการไม่มาตรวจตามนัดหลังคลอดของมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวีและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 48.