[1]
พานชูวงศ์ ธ., อุทริยะประสิทธิ์ เ., กิมปี ส. and สัตยวิวัฒน์ ว. 2012. ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขาเนื่องจากการขาดเลือดมาเลี้ยง วิธีจัดการอาการและผลลัพธ์ของการจัดการอาการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน. Thai Journal of Nursing Council. 23, 1 (Sep. 2012), 60.