[1]
เซ็นนันท์ ก., โตสิงห์ อ. and สินธุ ศ. 2012. การช่วยของผู้บาดเจ็บในระยะเร่งด่วนฉุกเฉิน : การวิเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 23, 3 (Sep. 2012), 26.