[1]
พวงจำปา ส., นันทชัยพันธ์ พ. and ธงชัย ฉ. 2012. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน. Thai Journal of Nursing Council. 23, 3 (Sep. 2012), 40.