[1]
ศิริภักดี ก. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ ภัยพิบัติจากภาวะโลกร้อน: พยาบาลเตรียมรับหรือยัง. Thai Journal of Nursing Council. 23, 4 (Sep. 2012), 5.