[1]
สิทธิกัน จ., ศุทธากรณ์ ว. and แก้วธรรมานุกูล ธ. 2012. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน. Thai Journal of Nursing Council. 24, 1 (Sep. 2012), 49.