[1]
อ่วมตานีอ. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ การจัดการแบบลีนกับการบริการสุขภาพ. Thai Journal of Nursing Council. 24, 2 (Sep. 2012), 5.