[1]
หากุหลาย ภ. and ธนาโนวรรณ น. 2012. อุปสรรคของการเริ่มให้ลูกดูดนมแม่ครั้งแรกในห้องคลอด. Thai Journal of Nursing Council. 24, 2 (Sep. 2012), 14.