[1]
ยุบลพริ้งจ., ฉายาพุทธป., สุวิมล กิมปีส. and โตสิงห์อ. 2012. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด. Thai Journal of Nursing Council. 24, 2 (Sep. 2012), 24.