[1]
ธีระทองคำ แ., หนุเจริญกุล ส. and สุวิสิษฐ์ น. 2012. การรับรู้ประโยชน์ สภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของพยาบาลเวชปฏิบัติในประเทศไทย. Thai Journal of Nursing Council. 24, 2 (Sep. 2012), 39.