[1]
พุ่มระย้า ป. 2012. เครื่องมือประเมินการหายของแผลกดทับ. Thai Journal of Nursing Council. 24, 3 (Sep. 2012), 20.