[1]
เพราะสุนทร ม. and อ่วมตานี อ. 2012. ประสบการณ์การทำงานของพยาลพี่เลี้ยงในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ. Thai Journal of Nursing Council. 24, 3 (Sep. 2012), 56.