[1]
เกษมกิจวัฒนา ส. 2012. บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. Thai Journal of Nursing Council. 24, 4 (Sep. 2012), 5.