[1]
เกียรติสิน พ., เกษมกิจวัฒนา ส. and ฉายพุทธ ป. 2012. การฟื้นตัวหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้อง : การสังเคราะห์วรรณกรรม. Thai Journal of Nursing Council. 25, 2 (Sep. 2012), 87.