[1]
ธรรมพนิชวัฒน์ ว. 2012. บทบรรณาธิการรับเชิญ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นไทย. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 5.