[1]
ศรีโกไสยส., สุนันตาว., กิ่วแก้วส., พรหมทวีช., ทายะรังษีท. and บุญเจริญห. 2012. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 67.