[1]
ประเสริฐไทย ป., สุวรรณโณ จ. and สรรพวีรวงศ์ จ. 2012. ผลของการออกกำลังกายขนาดความหนักปานกลางที่บ้านในการลด ความดันโลหิตของผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตเกือบสูง. Thai Journal of Nursing Council. 25, 4 (Sep. 2012), 80.